Documentation

AbraFlexi

Interfaces, Classes, Traits and Enums

Document
Actions
EvidenceActions
Adresar
Adresář
Banka
Banka
Cenik
Ceník - Pricelist
Changes
Log změn v evidencích
Company
Firmy/účetní jednotky
Date
Description of Date
DateTime
Description of DateTime
DodavatelskaSmlouva
Dodavatelská smlouva
Evidence
Helper class for work with multiplete documents
EvidenceList
Evidencies listing and its properties Seznam Evidencí a jejich vlastnosti
Exception
Description of Exception
FakturaPrijata
Incoming invoice
FakturaVydana
Faktura vydaná
FakturaVydanaPolozka
Polozka Faktury vydané
Formats
Evidence Formats
Hooks
Hooky pro ChangesAPI
InterniDoklad
Internal Document
Kontakt
Kontakt adresáře
Nastaveni
Nastavení firmy
ObjednavkaPrijata
Incoming order
ObjednavkaPrijataPolozka
Položka skladového pohybu
Pokladna
Pokladna
PokladniPohyb
Pokladní pohyb
Priloha
Příloha
RadaPokladniPohyb
Číselná řada pokladního pohybu
Relation
Description of Relation
Relations
Evidence Relations
Report
Description of Report
RO
Základní třída pro čtení z AbraFlexi
Root
Description of Common
RW
Základní třída pro zápis do AbraFlexi
SkladovaKarta
Skladová Karta Storage Card
SkladovyPohyb
Skladového pohyb
SkladovyPohybPolozka
Položka skladového pohybu
SkupinaFirem
Skupina Firem
Smlouva
Smlouva
Status
Description of Status
Stitek
Štítek
Strom
Obecný Strom
StromCenik
Strom Položek ceníku
UcetniObdobi
Class for Accounting period handling.
VyrobniCislo
Výrobní číslo
Zavazek
Description of Zavazek
Zurnal
Žurnál změn Journal of Changes
Dodavatel
Description of Dodavatel
Functions
Description of Functions
email
Add functions to use with "email" data column
firma
Add for Objects use with "firma" data column
getChanges
Obtain record changes
stitky
Add for Objects use with "firma" data column
subItems
Document SubItems functions
sum
Add for evidencies with Summary support
kod
Add for evidencies with code: identifier

Search results